Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3/2020 (từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2020)

posted in: Tin Tức | 0

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2020 (từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2020) đạt 21,47 tỷ USD, tăng 6,2% (tương ứng tăng 1,26 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2/2020.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2020 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 97,85 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng 4,11 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3 năm 2020 có mức thặng dư 882 triệu USD, đưa mức thặng dư cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020 lên 2,74 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 3/2020 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 13,65 tỷ USD, tăng 4,7%, tương ứng tăng 614 triệu USD so với nửa cuối tháng 2/2020. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2020 khối FDI có trị giá xuất nhập khẩu 61,77 tỷ USD, tăng 2,7%, tương ứng tăng 1,65 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của khối FDI đạt thặng dư 1,64 tỷ USD trong nửa đầu tháng 3/2020 và tính đến hết ngày 15/3/2020 đạt hơn 5,97 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2020 đạt 11,18 tỷ USD, giảm 0,9% (tương ứng giảm 106 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2020. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3/2020, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 50,29 tỷ USD, tăng 6,8% (tương ứng tăng 3,22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

So với nửa cuối tháng 2, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 3/2020 biến động tăng/giảm ở một số mặt hàng: sắt thép các loại giảm 79 triệu USD tương ứng giảm 32,3%;máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng giảm 58 triệu USD, tương ứng tăng 6,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 54 triệu USD, tương ứng giảm 14,4%; giày dép các loại giảm 45 triệu USD, tương ứng giảm 6,3%…

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam

(Lũy kế từ đầu năm đến 15/3/2020 so với cùng kỳ năm 2019)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 7,64 tỷ USD, giảm 0,4% (tương ứng giảm 29 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2020. Như vậy, tính đến hết ngày 15/3/2020 tổng trị giá xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 33,87 tỷ USD, tăng 3,4% tương ứng tăng 1,11 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2019 và chiếm 67,3% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2020 đạt 10,29 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 1,34 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2/2020. Tính đến hết ngày 15/3/2020, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 47,55 tỷ USD, tăng1,9% (tương ứng tăng 887 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019.

So với nửa cuối tháng 2/2020, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 3/2020 biến động tăng ở một số nhóm hàng sau: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 272 triệu USD, tương ứng tăng 24,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 203 triệu USD, tương ứng tăng 9,5%; vải các loại tăng 147 triệu USD, tương ứng tăng 49,6%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 120 triệu USD, tương ứng tăng 25,6%…

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam

(Lũy kế từ đầu năm đến 15/3/2020 so với cùng kỳ năm 2019)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 3/2020 đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 12% (tương ứng tăng 644 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 2/2020. Như vậy, tính đến hết ngày 15/3/2020, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt gần 27,9 tỷ USD, tăng 2%, tương ứng tăng 535 triệu USD, chiếm 58,7% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam kỳ 2 tháng 2 năm 2020 sẽ được phổ biến từ ngày 11/3/2020.

Leave a Reply