Thông tin liên hệ

Công ty TNHH TM-DV Giao Nhận Giang Hà
Địa chỉ:      369/3 Ấp 3 Xã Sơn Đông, TP.Bến Tre
Điện thoại: 0275.3836979. Cell Phone: 0918262652 – 0946.538105
Email:         Gianghalogisticss@gmail.com, hongnambt@yahoo.com.vn